Start energiebesparingsfonds

Vanaf januari 2014  kunnen woningeigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken een zogeheten energiebespaarlening aanvragen. Daarmee is het Nationaal Energiebesparingsfonds officieel van start gegaan. Bouwend Nederland is blij met die ontwikkeling. De brancheorganisatie heeft zich de afgelopen twee jaar sterk gemaakt heeft voor de oprichting van zo’n fonds en heeft daarbij nauw samengewerkt met de Rabobank.

Huiseigenaren kunnen met zo’n lening diverse energiebesparende maatregelen in en aan hun woning financieren. Daarbij valt te denken aan isolatie, aan de aanschaf van een HR-ketel of de installatie van zonnepanelen. In totaal zijn er veertien maatregelen die met de lening gefinancierd kunnen worden. Zulke annuïtaire leningen zijn minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Ze hebben een looptijd van 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente staat voor de looptijd vast, zo valt te lezen op de website van het fonds:www.ikinvesteerslim.nl